LALAT DAGING (FLESH FLIES)

LALAT DAGING (FLESH FLIES)

Biologi lalat daging (flesh flies) Sarcophaga sp   Lalat daging (flesh flies) Sarcophaga sp termasuk ke dalam family Sarcophagidae (dari bahasa Yunani σάρκο sarco- = daging, φάγε phage = makan; akar yang sama dengan kata “sarkofagus”) umumnya dikenal sebagai lalat daging. Taksonomi lalat daging (flesh flies) Sarcophaga sp: Kingdom: Animalia Phylum: Arthropoda Class:Insecta Ordo: Diptera …

Lanjutkan membaca...

error: Content is protected !!